Teknik Bilgiler

KAYNAKTA KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR
* Bu kılavuz, kaynaklı imalatta kullanılan değişik koruyucu gaz ve gaz karışımlarının kaynak üzerine etkilerini açıklamaktadır.Ayrıca koruyucu gaz karışımlarının hazırlanması için bir rehber niteliğindedir.

KORUYUCU GAZ NEDEN KULLANILIR?
* Ergimiş metalin Ark'tan kaynak bölgesine taşınımı sırasında korunması amacıyla
* Kararlı bir ark sağlamak amacıyla
* Metal transferini kontrol etmek amacıyla
* Koruyucu gaz ergimiş elektrot damlacılıklarının ark bölgesinde maruz kalabileceği atmosferik kirlenmeyi minimize eder
* Bileşimli koruyucu gazların fonksiyonu;elektronlann ark bölgesine akışını artırıp kolaylaştırarak arka uygun bir şekil verilmesini sağlamaktır.
* Metal transfer tipi gaz karışımı,kaynak akımı ve voltajı ile saptanır. Sprey tipi transfer
sadece argon karışımları ile elde edilebilir.CO2 transferi ise her zaman küresel şekillidir.

TEMEL GAZ ÖZELLİKLERİ
-İyonizasyon Potansiyeli
-lsı İletkenliği
-Ayrışma / Birleşme
-Reaktivite

* Gaz molekülleri iyonize olabilir ve elektron akışı sağlayarak taban metaline ısı verir.Argon helyumdan daha düşük bir iyonizasyon potansiyeline sahiptir.Dolayısıyla ihtiyaç duyulan operasyon voltajları argon için daha düşüktür.
* Isıl iletkenlik gazların ısı kapasiteleri ile ilişkilidir. Argon gazı göreceli olarak helyuma göre daha "soğuk"tur.Bu özellik ark karakteristiğini,kaynak nüfuziyetini ve kaynak şeklini etkiler.
* CO2 gibi gaz molekülleri arkın ısısı etkisiyle ayrışırlar ve kısmen iyonize olarak elektron akışı üretirler. Bunlar "soğuk" İş yüzeyine temas ettiklerinde birleşirler ve bu birleşme sırasında açığa çıkan ısıyı yüzeye bırakırlar. Bu tip gazlar iş yüzeyinde tek atomlu gazlardan daha fazla ısı bırakırlar.
* Kaynakta kullanılan gazlardan Ar, He ve N2 reaktif olmayan, O2 ve CO2 oksitleyici ve H2 redükleyici gazlar sınıfına girer.

KAYNAKTA KULLANILAN TEMEL GAZLAR
* ARGON
* KARBONDİOKSİT
* HELYUM
* HİDROJEN
* OKSİJEN


Ekler
 
 
ANA SAYFA | KURUMSAL | HİZMETLERİMİZ | ÜRÜNLERİMİZ | BELGELERİMİZ | İLETİŞİM
  © 2013 US Mühendislik Endüstriyel ve Tıbbi Gazlar Dolum Merkezi NSA Tasarım | NSA Creative Studio